WHAT’S HOT?

Chính sách bảo mật

Trang tin tức tổng hợp hoahaiduong.vn coi vấn đề đảm bảo an toàn thông tin cá nhân là trách nhiệm để đảm bảo sự uy tín của chúng tôi đối với người dùng. Chúng tôi cam kết chỉ thu thập, lưu trữ và chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin sau:

BÌNH LUẬN

  • Khi người dùng bình luận dưới mỗi bài viết của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập nội dung bình luận của các bạn, bao gồm cả các tệp đính kém như hình ảnh, video và file tài liệu.
  • Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu người dùng cung cấp tên (nickname), địa chỉ email và địa chỉ website (nếu có) để xác minh danh tính và giúp cho lần bình luận sau dễ dàng hơn.
  • Chúng tôi có quyền xóa bình luận của người dùng trong quá trình xét duyệt nếu nhận thấy có dấu hiện spam và sử dụng ngôn từ không phù hợp.
  • Khi bình luận được duyệt, nội dung bình luận của bạn cùng tên sẽ được hiện trên website và những người dùng khác có thể đọc được.

ĐƯỜNG TRUYỀN INTERNET

Ngoài những thông tin cá nhân, hệ thống của chúng tôi cũng thu thập các thông tin về đường truyền Internet của người dùng như địa chỉ IP, trình duyệt và thiết bị sử dụng, các hành động của người dùng trên website hoahaiduong.vn

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin người dùng thu thập từ website này vào các mục dưới đây:

  • Ngăn chặn các hành động spam và không phù hợp trên website.
  • Cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng trên website.
  • Xem xét nâng cấp và cải thiện website cả về phần nội dung lẫn kỹ thuật (giao diện, tốc độ, hình ảnh, ….)
  • Nghiên cứu, phân tích và phát triển website.